SANAYİ TİP FİLTRE SİSTEMLERİ

SANAYİ TİP FİLTRE SİSTEMLERİ Modern Dünyanın duyarlılıklarının başında gelen Çevre ve Çevre sağlığını koruma politikaları gereği, işletmelerde ve konutlarda açığa çıkan her türlü atıkların, doğaya zarar vermeden yakalanması ve bertaraf edilmesi amaçlı uygulamaların tamamının genel adı Filtreleme Sistemleridir. Kaynak dumanı, yağlı/buharlı proseslerden kaynaklanan atık havaları, mamul işleme proseslerinde açığa çıkan atıklar & partiküller (toz, talaş, çapak, kurum), kimyasal işlem proseslerinden kaynaklanan kokular, zararlı gazlar v.b.’nin filtrelenmesi, Filtreleme Sistemlerinin alanına girer. Teknosan End. firması olarak, siz değerli müşterilerimizin, üretim proseslerinden kaynaklanan her türlü atıklarının yakalanması ve arındırılması uygulamalarını, keşif, projelendirme ve taahhüt hizmetlerimiz ile (Çevre Bakanlığının ilgili yönetmeliklerini baz alarak ve işletmeniz için en uygun ilk yatırım maliyeti ile gelecekteki işletme giderlerini optimize ederek) yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda sizlere hizmetini sunduğumuz ana filtreleme sistem tipleri şunlardır;

1- Jet Pulse Filtre sistemleri ; hassas kuru partikül filtreleridir. İçerdiği “jetpulse” mekanizması ile kendi kendine temizleme özelliğine sahiptir.

2- Mekanik Sallamalı Filtre sistemleri; marangoz talaşı gibi kaba ve kuru partikül filtreleridir. Temizliği mekanik vibrasyon mekanizması ile yapılır.

3- Sulu Tip Filtre sistemleri (scrubber); gazların ve sıvıların filtrelenmesinde etkili filtre üniteleridir. Diğer filtreler ile birleştirilerek compact filtre sistemlerinin bir istasyonu olarak da dizayn edilebilirler.

4- Elektrostatik Filtre sistemleri; genellikle düşük debili emiş sistemlerinde ve duman ve yağ buharı gibi, diğer yöntemlerle tutulması zor ve maliyetli olan atıkların ekonomik ve verimli filtrelenmesi için tercih edilen filtrelerdir. Restaurant filtre ünitelerinde en çok tercih edilen uygulama elektrostatik filtre sistemleridir.

5- Compact Tip Filtre sistemleri; birkaç farklı filtre sisteminin birleşerek, kademeli filtreleme yapılmasına olanak sağlayan filtre grubudur.

6- Hijyenik Tip Filtre sistemleri; Özellikle hijyenik taze hava sağlamak maksatlı filtre üniteleridir. Genellikle havalandırma sistemlerinin bir ara elemanı olarak işlev görürler.

7- Boyahane Filtre sistemleri; yapışkan yaş boya partiküllerini ve&veya toz boya atıklarını filtrelemekte kullanılan filtre sistemleridir. Yaş boyalar solvent içerdiği için bu atıklara yönelik filtreleme sistemleri, patlamaya ve parlamaya engel olacak şekilde dizayn edilirler.

8- Aktif Karbon Filtre sistemleri; kokuyu taşıyan partikülleri en iyi filtreleyen filtre sistemleridir. Doymamış karbon moleküllerinin, koku taşıyan molekülleri&partikülleri kendisine bağlama özelliğinden faydalanılarak tasarlanmışlardır.